Om Trakt

LIVSKVALITET GENOM DANS OCH

KOREOGRAFI PÅ LANDSBYGDEN

IDÉ

Syftet med TRAKT är att producera närodlad scenkonst och danspedagogik på landsbygden för lokala invånare. Projektet hämtar sin inspiration från ett samhälles kulturarv och miljö, samt skapar förutsättningar för professionellt yrkesverksamma att mötas i utforskandet av konstnärliga processer.

 

TRAKT problematiserar definitionen av utbud i relation till hur, när och var kvalitativ scenkonst tillgängliggörs för såväl utövare som arrangör. 

 

Projektet finansieras av Jordbruksverket och Leader Närheten i Grums.

 

2019-2022

Inom ramen för projektperioden 2019-2022 har TRAKT för avsikt att placera dans och koreografi i Grums kommun genom kursverksamhet, planering och genomförandet av nya dansproduktioner samt erbjuda ungdomar dans som sommarjobb.

 

PERSONERNA BAKOM TRAKT

Projektet genomförs under ledning av Isabell Hertzberg - verksam i rollen som konstnärlig ledare och koreograf. Tillsammans med producenten David Runqvist har Isabell rekryterat en lokal arbetsgrupp i samarbete med Grums kommun för spridning av projektet. Till TRAKT skall även ett konstnärligt och pedagogiskt team rekryteras, bestående av en musiker, filmkonstnär, danspedagog och tre dansare.

BAKOM TRAKT

Isabell Hertzberg

Projektledare & Koreograf

Isabell kommer ursprungligen från Värmland/Slottsbron och har sen våren 2014 arrangerat dans och koreografi i Grums kommun genom bland annat projektet ”Tillsammans”. Vid sidan av sitt uppdrag som koreograf i TRAKT arbetar Isabell som högskoleadjunkt i rörelse och dans vid Gymnastik och idrottshögskolan, Stockholm. Under hösten 2019 var hon aktuell som koreograf vid Wermland Operas uppsättning av ”Stjärnorna i baren”, samt olika gästspel vid DOCH – Dans & Cirkushögskolan.

Sofia är utbildad danspedagog vid Dans och cirkushögskolan och har efter sin utbildning arbetat med dans på dansskolor, grundskola och på Universitet runt om i Stockholm, Örebro och Värmland. Hon har mött elever och studenter i blandade åldrar och med olika mål.


"Mitt mål som danspedagog har alltid varit att förmedla glädjen i dansen och förmå eleven att finna sitt uttryck och sin styrka i rörelsen."

Sofia Hassel

Danspedagog & Dansare

Anna Fischler

Dansare

Anna är utbildad i modern dans och koreografi och arbetar just nu som danslärare på Kung Saga Gymnasiesärskola i Stockholm. Utanför sitt arbete på Kung Saga, är hon en av två ordföranden i organisationen Släktet som sedan ett år tillbaka driver ateljéhuset höjden - studios&verkstäder i Östberga. Hon är intresserad av delandet av dansen och hur den kan göras tillgänglig för fler. Hon arbetar främst improvisatoriskt och ägnar tid åt att fundera över den satta formen som dans ofta skapar, både hos sig själv och hos andra. För henne känns dansen som mest när den är helt i nuet och får upplevas på nytt, både av utövaren och åskådaren.

Linn Eriksson från Karlstad är utbildad dansare i Tyskland och Österrike. Hon har tidigare varit verksam vid teatrar och i projekt på olika håll i Tyskland, samt är återkommande engagerad vid konstnärliga residenscentran i Lettland. Som frilansare driver hon projekt för åldrar mellan 4 och 104 år och brinner för att människor ska kunna uppleva dans som konstform.

Clara Björck

Dansare

Clara är utbildad danspedagog på Dans och cirkushögskolan, numera Stockholms konstnärliga högskola - SKH, i Stockholm och frilansar både som dansare och danspedagog. Sedan tre år tillbaka arbetar hon på SKH som adjunkt i jazzdans på instutitionen för danspedagogik.

Linn Eriksson

Dansare

Jennifer Drotz Ruhn är frilansande koreograf, pedagog och fotograf med bas i Stockholm. Hon är utbildad vid The Scottish School of Contemporary Dance men jobbar idag främst med att fota och filma dans- och teaterföreställningar, skapa trailers och promo-material för teatrar och dansskolor samt regissera och skapa dansfilm.

Jennifer Drotz Ruhn

Filmare

Jakob Klang är frilansmusiker och slagverkspedagog som har jobbat mycket med dans, bland annat på Dans och Cirkushögskolan och på Balettakademien. Utöver sitt musikerskap studerar Jakob för närvarande på masterprogrammet i musikproduktion på Kungliga musikhögskolan i Stockholm.

Jakob Klang

Musiker

David är en frilansande producent som kommer från Karlstad. Han jobbar återkommande med uppdrag i både näringslivet och kultursektorn. Han är utbildad vid YRGO i Göteborg inom Event marketing and management och jobbar främst i Stockholm och Värmland. David sysslar med och undervisar i improvisationsteater, bland annat genom Dramaverket i Karlstad och Örebro Impro.

David Runqvist

Producent